ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2008

Κρέσνας 8
Αγία Τριάδα, Θεσσαλονίκης

κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας, Κρέσνας 8, Αγία Τριάδα, Θεσσαλονίκης
κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας