ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

2009

Τριάδι
Τριάδι, Θεσσαλονίκης

κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας, Τριάδι, Τριάδι, Θεσσαλονίκης
κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας