ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΣ

H Xώρος ιδρύθηκε από τέσσερις επιστήμονες-επαγγελματίες των τεχνικών έργων και στα πρώτα της βήματα στηρίχθηκε στους ισχυρούς δεσμούς αυτής της ομάδας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν.

Η ορμή και ο δυναμισμός τους, το φιλικό κλίμα, η οργανωμένη κατανομή αρμοδιοτήτων, η προσωπική φροντίδα σε κάθε στάδιο του έργου, το όραμα για διακεκριμένα κτίρια έγιναν σταδιακά οι ασφαλιστικές δικλείδες για την ποιότητα των έργων και την επιχειρηματική ανάπτυξη της Χώρος.
κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίαςκατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίαςκατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίαςκατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας
Ο Τάσος Δεσύπρης, 1966, είναι Πολιτικός Μηχανικός και ιδρυτικό μέλος της Χώρος. Εχει πολύ καλή γνώση του οικοδομικού κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) και από το 1997 είναι υπεύθυνος ανάλυσης, αξιολόγησης και σχεδιασμού νέων έργων της Χώρος. Εχει την ευθύνη της έκδοσης των οικοδομικών αδειών, της συνεργασίας με τους νομικούς εκπροσώπους της εταιρείας και των οικονομικών συναλλαγών. Στελεχώνει επίσης το τμήμα παρουσίασης και πώλησης ακινήτων.
Ο Θόδωρος Μερτζιμέκης, 1968, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα (συστήματα κλιματισμού). Είναι ιδρυτικό μέλος της Χώρος και συγκεντρώνει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και σε επιβλέψεις – μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Είναι υπεύθυνος του τμήματος προγραμματισμού και κατασκευής των έργων της Χώρος, επιφορτισμένος με την συνεχή έρευνα νέων υλικών και τεχνοτροπιών κατασκευής.
Ο Άκης Αναστασιάδης, 1970, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, με ειδικότητα στον ενεργειακό τομέα και εξειδίκευση στον σχεδιασμό, τις μελέτες και τις επιβλέψεις βιομηχανικών – ηλεκτρομηχανολογικών έργων, στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων, στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και στην διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Αποτελεί μέλος της Χώρος από το 2002. Εχει στην ευθύνη του το τμήμα προμηθειών, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και εντύπων, τις μελέτες και επιβλέψεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στο τμήμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ασχολείται με την οικονομική - ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων των τεχνικών έργων.
Ο Βαγγέλης Μεγαλοκονόμος, 1968, Πολιτικός Μηχανικός, είναι μέλος της Χώρος από το 2002. Κάτοχος εργοληπτικών πτυχίων Α΄ τάξεως στην Οδοποιία και τα Λιμενικά έργα, Β΄ τάξεως στα Βιομηχανικά – Ενεργειακά έργα, Γ΄ τάξεως στα Λιμενικά έργα και Δ΄ τάξεως στα οικοδομικά έργα. Συγκεντρώνει 15ετή εμπειρία στην κατασκευή, την επίβλεψη και τον προγραμματισμό τεχνικών έργων. Ασχολείται με την προβολή της Χώρος και την έρευνα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στα τμήματα κατασκευής και πωλήσεων.
κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας