< ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ|ΤΕΧΝΙΚΗ|ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ|ΧΩΡΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η “ΧΩΡΟΣ” ΟΙΚΟΔΟMΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Δέκα χρόνια “Χώρος”–εκατόν εβδομήντα οκτώ διακεκριμένες κατοικίες που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν με τη φροντίδα και την ποιότητα της “Χώρος” σε επιλεγμένους χώρους για ανθρώπους με απαιτήσεις.

Δέκα χρόνια ανάπτυξης –με την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που επενδύουν σε αξίες ζωής και τη γνώση των ανθρώπων που μεταφέρουν αυτές τις αξίες σε κτίρια.

Δέκα χρόνια οργάνωσης και εξέλιξης – προσανατολισμένοι στις υψηλότερες αρχιτεκτονικές και τεχνικές προδιαγραφές κάθε έργου με σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ελέγχου.

Αυτή είναι η “Χώρος”.


κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όταν ο στόχος δεν είναι οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης αλλά η διάκριση και η ικανοποίηση των ανθρώπων που σου εμπιστεύονται την κατοικία τους, έρχονται όλα –και οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης και τα οικονομικά μεγέθη.


κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας
κατασκευαστικη  τεχνικη εταιρεια θεσσαλονικη  ΧΩΡΟΣ, ευκαιρία αγορά κατοικίας